Sprawa
2016-8481
Treść
  • składania ofert na realizację zadań publicznych w trybie małego grantu przez generator eNGO w trzech nowych obszarach
    28 stycznia 2016 Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)
    Informujemy, że za pośrednictwem generatora wniosków eNGO, można składać oferty na realizację zadań publicznych w trybie małego grantu, w kolejnych trzech obszarach: Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Dokumenty do pobrania