Sprawa
2016-10388
Treść
  • Program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
    5 lutego 2016 Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
    Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” i ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach ww. programu. Termin składania ofert: do 26 lutego 2016 roku. Szczegółowe informacje dostępne pod linkami lub w dokumentach do pobrania: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/owawersjarealizacyjnaprogramuinistraodzinyracyiolitykipoecznejparciepoecznedlasbzaburzeniamisychicznymiw2016roku/ http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5535,7636,konkurs-oparcie-spoleczne-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi.html

Dokumenty do pobrania