Sprawa
2016-13920
Treść
  • Konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności
    12 lutego 2016 Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
    Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności i zaprosił podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Termin składania ofert: 26 lutego 2016 roku. Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem:

Dokumenty do pobrania