Sprawa
2016-20083
Treść
  • Informacja nt. środków zaplanowanych w budżecie Miasta Rybnika na 2016 r. na dotacje udzielane w trybie pozakonkursowym
    1 marca 2016 Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)
    Podmioty zainteresowane ubieganiem się o dotację na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym, proszone są o kontakt pod numerami telefonu 32 43 92 016, 32 43 92 026 przed złożeniem oferty w Generatorze wniosków (poprzez stronę http://www.rybnik.engo.org.pl/), celem uzyskania informacji o aktualnej wysokości środków na tzw. małe granty.