Sprawa
2016-26695
Treść
  • Informacja dotycząca składania wniosków w trybie tzw. "małego grantu"
    17 marca 2016 Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)
    Informujemy, że Prezydent Miasta Rybnika zarządzeniem nr 169/2016 z dnia 15 marca 2016 r. określił tryb rozpatrywania, kryteria oceny oraz minimalną wysokość wkładu wymaganego od podmiotu składającego ofertę na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj.w trybie tzw. „małego grantu”. Zgodnie z ww. zarządzeniem minimalną wysokość wkładu własnego przeznaczonego na realizację zadania,wymaganego od podmiotu składającego ofertę, określono na poziomie 3% wnioskowanej kwoty dotacji. Szczegółowe informacje,dotyczące trybu rozpatrywania oraz kryteriów oceny znajdują się w załączniku do zarządzenia, które dostępne jest pod linkiem:

Dokumenty do pobrania