Sprawa
2016/44955
Treść
  • Planowany konkurs na projekty mobilności ponadnarodowej w Programie Wiedza Edukacja Rozwój
    30 marca 2016 Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II)
    Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju planuje ogłosić konkurs na projekty mobilności ponadnarodowej dla osób pracujących z młodzieżą i osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Konkurs ma być adresowany do osób zatrudnionych w instytucjach zajmujących się pracą o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub socjalizacyjnym z młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem:

Dokumenty do pobrania