Sprawa
2016/68590
Treść
  • Konkurs Rzecznika Praw Obywatelskich "Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych"
    21 kwietnia 2016 Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)
    Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Komisją Ekspertów ds. Osób Starszych zaprasza przedstawicieli organizacji społecznych, nieformalnych grup, pracodawców i samorządów terytorialnych oraz innych instytucji realizujących programy na rzecz osób starszych do udziału w drugiej edycji konkursu „Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”. Celem inicjatywy „Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych” jest promowanie wartych upowszechnienia, wartościowych inicjatyw podejmowanych na rzecz osób starszych i z osobami starszymi. Szczególnie rozpropagowanie tych działań, które służą budowaniu spójnego społeczeństwa przyjaznego wszystkim grupom wieku, oraz rozwijaniu i wzbogacaniu więzi łączących pokolenia. Organizatorzy konkursu nie przewidują nagród finansowych, ani rzeczowych. Formą wyróżnienia jest umieszczenie opisu dobrej praktyki w „Złotej Księdze”, której Patronem jest Rzecznik Praw Obywatelskich oraz możliwość upowszechnienia tą drogą własnych osiągnięć. Formularz zgłoszeniowy oraz inne materiały dotyczące konkursu i szczegółów wyłaniania dobrych praktyk do „Złotej Księgi” są dostępne pod adresem: http://www.zlotaksiega.rpo.gov.pl. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o pobranie i wypełnienie formularza w formie elektronicznej oraz wysłanie go na adres e-mail: zlotaksiega@brpo.gov.pl. Po wypełnieniu, należy wersję papierową formularza (poświadczoną przez kierownika instytucji/ organizacji realizującej dobrą praktykę) wysłać (wraz dodatkową dokumentacją, o ile wnioskodawca uzna, że jest ona potrzebna) na adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Centrum Projektów Społecznych, Al. Solidarności 77; 00-090 Warszawa. Propozycje dobrych praktyk można zgłaszać do dnia 30 czerwca 2016 r.

Dokumenty do pobrania