Sprawa
PS.823.4.2016
Treść
  • Program wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika w dostępie do rehabilitacji na lata 2016-2018
    2 maja 2016 Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II)
    Uchwałą Nr 334/XX/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 kwietnia 2016 r. został przyjęty „Program wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika w dostępie do rehabilitacji na lata 2016 – 2018”. Realizacja działań zaplanowanych w Programie służyć ma rozszerzeniu dostępu do rehabilitacji ruchowej i społecznej osób niepełnosprawnych, która wpłynie na poprawę stanu psychofizycznego oraz zwiększenie szans na pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym. Adresatami Programu są osoby niepełnosprawne, zamieszkałe na terenie Miasta Rybnika, które spełniają określone warunki (wiek, rodzaj niepełnosprawności, wysokość dochodu, złożenie wniosku). Pełna treść Programu oraz szczegółowe informacje wraz z wymaganymi dokumentami dostępne są pod linkiem:

Dokumenty do pobrania