Sprawa
2016/96816
Treść
  • Informacja na temat portalu www.ngorobiatolepiej.pl – nowego narzędzia promocji działalności dla NGO
    14 czerwca 2016 Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)
    Fundacja Imago Silesia zakończyła prace nad portalem #ngorobiatolepiej. Projekt jest skierowany do wszystkich organizacji pozarządowych działających w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zmianami), zainteresowanych profesjonalizacją swojej działalności oraz szerokim informowaniem o własnych (już zrealizowanych) działaniach. Celem projektu jest dostarczenie ngo sprawnego i darmowego narzędzia promocji swojej działalności oraz stworzenie sieci organizacji pozarządowych. Uniwersalna, darmowa platforma internetowa dostępna dla wszystkich jest także platformą sieciową ngo oferując nie tylko promocję ale i możliwość profesjonalizacji działań oraz dostęp do wiedzy. Projekt służy wielotorowo celowi nadrzędnemu jakim jest profesjonalizacja i promocja działalności organizacji pozarządowych oraz łączeniu sektora ngo z biznesem, sferą nauki i instytucjami poszukującymi solidnych partnerów spełniających wymagania projektu. Portal #ngorobiatolepiej jest uniwersalną i darmową platformą promocji, komunikacji i edukacji przeznaczoną dla organizacji pozarządowych z całej Polski. Narzędzie daje ogromne możliwości promocji projektów i działań, pozwala na znalezienie sponsora lub partnera w sieci organizacji pozarządowych. Portal prezentuje projekty zrealizowane przez ngo, w których organizacje te korzystały z publicznych pieniędzy w formie dotacji, grantu, mikrograntu lub innej formy współpracy z instytucją lub sponsorem. Portal stanowi także źródło informacji oraz przestrzeń do komunikacji pomiędzy korzystającymi z niego organizacjami.

Dokumenty do pobrania