Sprawa
PS-401700/00008/10
Treść
  • PROGRAMÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W 2011 ROKU
    5 stycznia 2011 Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
    Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór wniosków na realizację programów w 2011 roku. Wśród uprawnionych wnioskodawców w poszczególnych programach wskazane są również organizacje pozarządowe. Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dokumenty do pobrania