Sprawa
PS-0717/00281/2/10
Treść
  • OTWARTEGO KONKURSU OFERT
    29 grudnia 2010 Julia Wójcik (Naczelnik Wydziału K)
    Prezydent Miasta Rybnika ogłasza otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2011 roku. Oferty należy składać do 21 stycznia 2011 roku w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika.