Sprawa
PS-4018/00008/11
Treść
  • Przypomnienia o terminie składania wniosków o przyznanie nagród za osiagnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
    27 stycznia 2011 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    Przypominamy zainteresowanym, że do dnia 31 stycznia 2011 r. można składać wnioski o przyznanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, na podstawie Uchwały Nr 442/XXXIII/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości. Szczegółowych informacji w powyższym zakresie udzielają pracownicy Referatu Kultury i Sportu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rybnika – II piętro, pokój 209, nr tel. 32 43 92 209. Pełna treść wyżej powoływanej uchwały dostępna poniżej: