Sprawa
PS-0717/00027/11
Treść
  • Informacji dla OPP o wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku
    27 stycznia 2011 Julia Wójcik (Naczelnik Wydziału K)
    W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zamieszczone zostały ważne komunikaty dotyczące wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku z zeznań podatkowych składanych za rok podatkowy. Szczegóły dostępne poniżej.

Dokumenty do pobrania