Sprawa
PS-0717/00281/3/10
Treść
  • ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT W OBSZARACH WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI
    21 marca 2011 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    Zgodnie z ogłoszonymi przez Prezydenta Miasta Rybnika w dniu 16 lutego roku otwartymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku, w dniu 21 marca br. zostały przyznane dotacje dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), w obszarach: 1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 2. ratownictwo i ochrona ludności

Dokumenty do pobrania