Sprawa
2016-117587
Treść
  • Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych
    23 listopada 2016
    Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2017 roku. Termin zgłaszania kandydatów upływa 7 grudnia 2016 r.

Więcej ...
Dokumenty do pobrania