Sprawa
2016-119067
Treść
  • Spotkania w dzielnicach w sprawie projektu Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji
    24 listopada 2016
    Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszarów objętych projektem "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" na spotkanie poświęcone zaplanowanym w projekcie działaniom. Przedstawiciele Urzędu Miasta Rybnika przedstawią założenia projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz przybliżą mieszkańcom kolejne etapy przedsięwzięcia. Spotkanie będzie dotyczyło przede wszystkim badań społeczno-gospodarczych, programu animacyjnego, działań edukacyjnych. Do udziału zapraszamy również podmioty prywatne i organizacje pozarządowe, związane z niżej wymienionym obszarem, zainteresowane procesem rewitalizacji, w tym partycypacją społeczną, ochroną industrialnego dziedzictwa kulturowego i edukacją regionalną. Harmonogram spotkań: Paruszowiec-Piaski (ul. Przemysłowa, ul. Ogrodowskiego, ul. Słoneczna) 30 XI 2016 r. Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Wolnej 17, godz. 18:00 Niewiadom (ul. Morcinka, ul. Kwiotka) 1 XII 2016 r. Dom Kultury w Niewiadomiu, ul. Mościckiego 15, godz. 18:00 Chwałowice (ul. 1 Maja) 7 XII 2016 r. siedziba Rady Dzielnicy Chwałowice, ul. 1 Maja 59, godz. 17:00 Niedobczyce (ul. Andersa, ul. Obrońców Pokoju, ul. Barbary, ul. Paderewskiego) 9 XII 2016 r. Dom Kultury w Niedobczycach, ul. Barbary 23, godz. 18:00. Dodatkowe informacje: Wydział Rozwoju Urzędu Miasta Rybnika, tel. 32 4392334

Więcej ...
Dokumenty do pobrania