Sprawa
2017/39646
Treść
 • Ankieta dotycząca sytuacji organizacji pozarządowych i stanu ekonomii społecznej w woj. śląskim
  22 lutego 2017

   
  Szanowni Państwo,

  W imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach oraz
  realizatorów projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu
  Zachodniego", prosimy o udział w badaniu dotyczącym sytuacji organizacji
  pozarządowych i stanu ekonomii społecznej w woj. śląskim.

  Prosimy o wypełnienie ankiety dostępnej pod adresem:
  http://ois.rops-katowice.pl/badania/index.php?sid=94486&lang=pl

  Jej wypełnienie zajmuje ok. 10-15 minut.
  W ankiecie znajdują się pytania o kwestie związane m.in. z prowadzeniem
  działalności, zatrudnianiem pracowników, nawiązywaniem współpracy i
  partnerstw, promocją, korzystaniem z instrumentów finansowych itp.

  Państwa udział w badaniu jest niezwykle ważny, gdyż pozwoli pokazać aktualną
  sytuację podmiotów ekonomii społecznej w woj. śląskim, co umożliwi w
  przyszłości zaplanowanie działań wspierających organizacje pozarządowe,
  odpowiadających na realne potrzeby i problemy.

  Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 10.03.2017 r.

  W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Sonią Lenarczyk
  Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
  ul. Kościuszki 22/5, 44-200 Rybnik
  tel. 32 739-55-12 wew. 105; fax wew. 106
  www.CRIS.org.pl | www.facebook.com/CRISRybnik
   

   

Dokumenty do pobrania