Sprawa
PS.823.1.2017
Treść
 • "Program wyrównywania różnic miedzy regionami III" w 2017 r.
  22 lutego 2017

  Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął procedury realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Organizacje pozarządowe mogą być adresatami obszarów:
  C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
  D – na likwidację barier transportowych,
  E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.
  Dofinansowanie projektów może być udzielane jedynie w przypadku zgodności tych projektów z „Programem działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2017 – 2020”, przyjętym uchwałą nr 495/XXXI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 lutego 2017 r., oraz „Strategią Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020”, przyjętą uchwałą nr 140/XI/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 czerwca 2015 r.
  W przypadku obszarów C i D programu projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych wraz z wymaganymi załącznikami do Miasta Rybnika w terminie do 3 marca 2017 r.
  W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych wraz z wymaganymi załącznikami bezpośrednio do Oddziału PFRON, właściwego dla miejsca realizacji projektu, w terminie do 30 listopada 2017 r.
  W razie pytań proszę o kontakt pod numerem tel. 32 43 92 014. Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są pod linkiem:

Dokumenty do pobrania