Sprawa
OTWARTY KONKURS OFERT
Treść
  • OTWARTEGO KONKURSU OFERT
    6 lipca 2011 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    Prezydent Miasta Rybnika ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2011 roku w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Szczegóły dostępne pod linkiem:

  • możliwości aplikowania o środki finansowe
    12 kwietnia 2012 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2012 roku zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych, realizowanych w okresie od 1 maja do 20 grudnia 2012 r., finansowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa Zadania przewidziane do realizacji: 1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych i zawodowych - „Sport dla wszystkich, zdrowie dla każdego”; 2. Wspieranie prozdrowotnych programów aktywności fizycznej - ”Trzymaj formę”; 3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"; 4. Zadania związane z promocją sportu dla wszystkich. Nabór trwa do 30.04.2012 r. Szczegóły dostępne poniżej:

Dokumenty do pobrania