Sprawa
PS.8010.2.2015
Treść
  • Przewodnik Informacyjny pn. „Dostępne Formy Opieki Zdrowotnej, Pomocy Społecznej i Aktywizacji Zawodowej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Województwie Śląskim”
    2 marca 2017

    W ramach realizacji działań Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020, Samorząd Województwa Śląskiego opracował ww. Przewodnik (IV wydanie), który zawiera bazę instytucji ochrony zdrowia, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i edukacyjnej, udzielających świadczeń osobom dotkniętym problemami zdrowia psychicznego, ich rodzinom i otoczeniu oraz najistotniejszych danych dotyczących przysługujących im ulg i uprawnień.

    Przewodnik jest dostępny w Referacie Spraw Społecznych Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rybnika (pokój 002) oraz w wersji elektronicznej pod następującym linkiem:

Dokumenty do pobrania