Sprawa
2017-22416
Treść
 • Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS uruchomiło punkt informacyjno-doradczy dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu miasta Rybnika
  6 marca 2017

  Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS) uruchomiło punkt informacyjno-doradczy dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu miasta Rybnika.
  W ramach punktu CRIS służy:

  1. Doradztwem w zakresie tworzenia i prowadzenia organizacji pozarządowych, pozyskiwania środków finansowych, prowadzenia działalności statutowej, w tym nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej, organizowania wydarzeń, prowadzenia i rozliczania projektów, współpracy z administracją publiczną i biznesem.
  2. Doradztwem specjalistycznym głównie w zakresie prawa, księgowości, marketingu, ochrony danych osobowych, wsparcia w postaci usług informatycznych, doradztwa strategicznego, doradztwa wspierającego proces ekonomizacji w organizacjach.
  3. Przy zgłoszeniu minimum 10 uczestników zorganizujemy szkolenie dla organizacji pozarządowych. Katalog szkoleń jest otwarty (Przykładowe tematy szkoleń: rachunkowość organizacji pozarządowych; zlecenia zadań publicznych organizacjom pozarządowym według nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań; nowe możliwości (prawa i obowiązki) stowarzyszeń zwykłych; metodologia pisania projektów społecznych; źródła pozyskiwania funduszy na działalność; udostępnianie informacji o środkach publicznych (prowadzenie bip); jak rozwijać organizację - strategie zarządzania; tworzenie produktu - jak zacząć sprzedawać swoje usługi.
  4. Centrum Wolontariatu, czyli punktem pośrednictwa pracy wolontarystycznej, z którego usług korzystać mogą zarówno wolontariusze, jak i instytucje, które chcą podjąć współpracę z wolontariuszami. Centrum służy też wszelką wiedzą merytoryczną w tym zakresie.

  Infolinia informacyjno-doradcza czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00:

  • tel.: 32 739-55-12, 32 423 70 34, 503-074-783
  • e-mail: cris@cris.org.pl

  Dyżury doradztwa ogólnego:

  • Wtorek, godz.: 9:00-15:00
  • Czwartek, godz.: 12:00-18:00

  Prosimy o telefoniczne lub mailowe umówienie spotkania (Kamil Jakubiak: kamil.jakubiak@cris.org.pl, 32 739-55-12 wew. 108)

  Zgłoszenia na szkolenia, rezerwacja godzin doradczych oraz pozostałe pytania prosimy kierować do Kamila Jakubiaka: kamil.jakubiak@cris.org.pl, 32 739-55-12 wew. 108


  Wszelkie wsparcie oferowane jest bezpłatnie. Projekt pn. "Punkt doradczo-informacyjny dla organizacji pozarządowych z Rybnika" jest współfinansowany ze środków budżetu Miasta Rybnik.

Dokumenty do pobrania