Sprawa
2017-24747
Treść
  • Ankieta dla organizacji pozarządowych - badanie poziomu satysfakcji ze współpracy z Miastem Rybnik
    10 marca 2017
    W związku z przygotowywaniem oceny końcowej Programu Współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok, przyjętego uchwałą Rady Miasta Rybnika nr 239/XV/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku, zachęcamy do wyrażenia opinii, dotyczącej oceny współpracy z Miastem Rybnik w 2016 roku. Ocena pozwoli zmierzyć poziom satysfakcji podmiotów ze współpracy – jednego z kilku wskaźników, na podstawie którego dokonywana będzie ewaluacja końcowa Programu.

    Ankieta jest dostępna pod linkiem http://oskar.rybnik.eu/ankiety?Id=0 w terminie od 10 do 31 marca br.

Dokumenty do pobrania