Sprawa
2017-26555
Treść
 • Zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach
  16 marca 2017

  Przypominamy, że zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923), stowarzyszenia działające na podstawie przepisów dotychczasowych, mają obowiązek dostosowania do 20 maja 2018 r. statutów do wymagań zmienionej ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

   

  Dostosowanie statutu polega m.in. na dodaniu (obligatoryjnie – jeżeli dotyczy):

  • możliwości otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją (art. 10 ust. 1 pkt 5a ustawy),
  • zapisów dotyczących terenowych jednostek organizacyjnych (art. 10a i 10b ustawy).

   

  Zarząd stowarzyszenia wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić sąd rejestrowy o zmianie statutu (art. 21 ust. 1 ustawy jw.).

   

  Kluby sportowe wpisane do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449), są zobowiązane, w terminie 14 dni od dnia zmiany np. statutu, do złożenia wniosku do organu ewidencyjnego o dokonanie zmian w ewidencji.

   

  Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach:

  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001923

   

  Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000210

   

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r.

  w sprawie ewidencji klubów sportowych:

  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112431449

Więcej ...
Dokumenty do pobrania