Sprawa
2017-29397
Treść
 • Program "Klub"
  22 marca 2017

  Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program „Klub” na 2017 rok w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.
   
  Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia) w tym uczniowskich klubów sportowych, których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
   
  Program finansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Na jego realizację w 2017 roku przeznaczono kwotę 30.000.000 zł. Łączna kwota wnioskowanej dotacji może wynosić 10.000 zł w przypadku klubu wnioskującego o wsparcie jednej sekcji oraz 15.000 zł w przypadku klubu wnioskującego o wsparcie więcej niż jednej sekcji.
   
  Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 21 kwietnia 2017 r.

Dokumenty do pobrania