Sprawa
2017/62530
Treść
 • Bezpłatne szkolenie dla NGO pt.: Zadania publiczne - przygotowanie oferty, realizacja zadania oraz poprawna sprawozdawczość, 6.04.2017 r., 16.00-20.00, CRIS
  23 marca 2017

  Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS zaprasza Przedstawicieli i Przedstawicielki rybnickich organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie pt. Zadania publiczne - przygotowanie oferty, realizacja zadania oraz poprawna sprawozdawczość. Szkolenie odbędzie się 6.04.2017r, w godzinach 16:00 - 20:00 w siedzibie CRIS.

  Prowadzący:

  Anna Pomykoł – absolwentka Śląskiej Szkoły Trenerów MERITUM, wieloletni pracownik organizacji pozarządowych i doradca z zakresu realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków publicznych. Absolwentka europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i studentka studiów podyplomowych Kadry i płace - prawo i praktyka gospodarcza na GWSH w Katowicach. 

  Cel szkolenia:

  Szkolenie pozwoli uczestnikom m.in.:

  • zapoznać się z nowym wzorem oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego,
  • nabyć/poszerzyć wiedzę z zakresu tworzenia projektów społecznych i przełożenia ich założeń na formularz ofertowy,
  • nabyć/poszerzyć wiedzę z zakresu prowadzenia dokumentacji merytorycznej zadań publicznych,
  • nabyć/poszerzyć wiedzę z zakresu prowadzenia dokumentacji finansowej zadań publicznych,
  • nabyć/poszerzyć wiedzę z zakresu przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

  Dla kogo?

  • dla osób początkujących, które chcą w swojej organizacji zająć się pozyskiwaniem środków samorządowych na realizację zadań publicznych,
  • dla koordynatorów i osób odpowiedzialnych za prowadzenie rozliczeń w ramach realizacji zadań publicznych,
  • dla członków zarządów organizacji.

  Forma – wykładowa + pytania i odpowiedzi

  Liczba uczestników – 12 osób

  Rekrutacja

  Prosimy o zgłaszanie się na szkolenie poprzez formularz zgłoszeniowy

  Zgłoszenia przyjmujemy do 4 kwietnia do godziny 15:00. W przypadku większej ilości zgłoszeń, w pierwszej kolejności przyjmujemy:

  • osoby, spełniające kryteria grupy docelowej
  • po jednej osobie z danej organizacji
  • zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

  Wszystkie osoby, które zgłoszą się na szkolenie, dostaną informację zwrotną o przyjęciu lub nie. Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Kamil Jakubiak (kamil.jakubiak@cris.org.pl).

  Ramowy program szkolenia:

  • Omówienie: nowe wzory oferty i sprawozdania z realizacji zadań publicznych,
  • Projekt społeczny a formularz oferty,
  • Prowadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej zadania publicznego,
  • Przygotowanie sprawozdania merytorycznego i finansowego z zadanie publicznego.

  Jednocześnie przypominamy, że do 12 maja br. można skorzystać z bezpłatnego doradztwa w zakresie tworzenia i prowadzenia organizacji pozarządowych, pozyskiwania środków finansowych, prowadzenia działalności statutowej, w tym nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej, organizowania wydarzeń, prowadzenia i rozliczania projektów, współpracy z administracją publiczną i biznesem.

  Zgłoszenia na szkolenia, rezerwacja godzin doradczych oraz pozostałe pytania prosimy kierować do Kamila Jakubiaka: kamil.jakubiak@cris.org.pl, 32 739-55-12 wew. 108

  Wszelkie wsparcie oferowane jest bezpłatnie. Projekt pn. "Punkt doradczo-informacyjny dla organizacji pozarządowych z Rybnika" jest współfinansowany ze środków budżetu miasta Rybnik.

   

   

Więcej ...