Sprawa
2017/69808
Treść
 • Spotkania animacyjne dla NGO oraz grup nieformalnych w ramach FIO
  3 kwietnia 2017

  Najbliższe spotkania w Katowicach i Częstochowie

  Trwa realizacja programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie 2017. Informacje o uruchamianych niebawem konkursach na mikrogranty o wartości do 5000 zł dotacji dla młodych organizacji pozarządowych (działających nie dłużej niż 30 miesięcy oraz mających roczny przychód nie większy niż 25 tys. zł) oraz grup nieformalnych z obszaru województwa śląskiego, będą zamieszczane na stronie programu www.slaskielokalnie.pl. Realizatorzy programu zaplanowali spotkania animacyjne.

  Spotkania, skierowane dla wszystkich zainteresowanych odbędą się w Katowicach (w dwóch terminach), tj.

  • 6 kwietnia 2017 r. o godz. 16.30 w Sali Błękitnej, w Gmachu Sejmu Śląskiego przy ul. Ligonia 46;
  • 11 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Młyńska 5 lub ul. Kopernika 14 (w zależności od liczby zgłoszeń);

  oraz w Częstochowie:

  • 19 kwietnia o godz. 16.00 w siedzibie Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, Al. Najświętszej Maryi Panny 24.

  Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do 3 dni przed planowanym spotkaniem na adres: ramza@slaskielokalnie.pl  

  Spotkania poprowadzi Marcin Stempniak – animator lokalny programu FIO-Śląskie Lokalnie 2017, przedstawiciel współoperatora programu – fundacji Fundusz Lokalny RAMŻA.

  Program grantowy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie 2017 realizowany jest przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Fundusz Lokalny RAMŻA, w ramach zleconego zadania publicznego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dokumenty do pobrania