Sprawa
2017/92026
Treść
 • Konsultacje projektu Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
  8 maja 2017

  Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konsultacje projektu Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
   
  W załącznikach przekazuję projekt Programu wraz z Prognozą przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 798/187/V/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. Dokumenty dostępne są również na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w zakładce Plany rozwoju oraz na stronie http://rcas.slaskie.pl
   
  Do udziału w procesie konsultacji społecznych projektu Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych oraz osoby prywatne. Wszelkie uwagi i wnioski do projektu Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ oraz Prognozy oddziaływania na środowisko należy zgłaszać z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag na adres:
   
  Wydział Rozwoju Regionalnego
  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice
  tel: +48 (32) 77 99 109 fax: +48 (32) 77 99 174
   
  lub drogą elektroniczną na adres: strategia@slaskie.pl,
  bądź ustnie do protokołu w pokoju 0.07 pod ww. adresem.
   
  Uwagi można przekazywać w terminie do 12 czerwca 2017r.
   
  W razie pytań proszę się kontaktować z Panią Magdaleną Kolasińską, nr tel.: +48 (32) 77 99 109 lub Panem Wojciechem Dąbrową, nr tel.: +48 (32) 77 99 104.

Więcej ...