Sprawa
2017/116074
Treść
 • Tydzień ES! Rekrutacja na konferencję pt. Narzędzia i instrumenty budowania wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej
  8 czerwca 2017

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza do udziału w konferencji pt. „Narzędzia i instrumenty budowania wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej”, objętej Honorowym Patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
  Konferencja odbędzie się 19 czerwca 2017 r. w siedzibie Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (CNTI) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, przy ulicy Bogucickiej 5 w Auli im. prof. Zbigniewa Messnera.

  Podczas konferencji zostaną omówione kierunki rozwoju i praktyczne rozwiązania dla podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności związane z budowaniem ich wizerunku w przestrzeni publicznej. Odbędą się także warsztaty z budowania wizerunku przedsiębiorstwa społecznego oraz dotyczące partnerstwa pomiędzy przedsiębiorstwami ekonomii społecznej a biznesem i samorządem. Zostanie także przeprowadzona debata
  o kierunkach rozwoju ekonomii społecznej w regionie. Będzie to idealna okazja do zacieśnienia i rozwoju współpracy międzyinstytucjonalnej pomiędzy podmiotami działającymi w sektorze ekonomii społecznej, jak i w jego otoczeniu oraz do wymiany poglądów i doświadczeń uczestników, ekspertów i prelegentów.

  Więcej informacji o konferencji na stronie ROPS - https://es.rops-katowice.pl/tydzien-es-rekrutacja-uczestnikow-konferencji-pt-narzedzia-i-instrumenty-budowania-wizerunku-podmiotow-ekonomii-spolecznej-w-przestrzeni-publicznej/.

  Formularz zgłoszeniowy – https://rops-katowice.pl/szkolenia/form_2017_es/first_form.php. Prosimy także o wysłanie informacji o wypełnieniu formularza na adres alegosz@rops-katowice.pl.

Dokumenty do pobrania