Sprawa
PS-0717/00140/11
Treść
  • Konkurs do Nagrody Pro Publico Bono
    7 lipca 2011 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    Ogłoszona została pierwsza edycja konkursu do Nagrody Pro Publico Bono na najlepszą działalność, wpisującą się w obszar samorządności obywatelskiej. Tegoroczny konkurs prowadzony pod hasłem "Samorządność dla solidarności" koncentruje się na poszukiwaniu dzieł i organizacji obywatelskich, które świadczą o twórczości, solidarności i samorządności osób oraz społeczności, podejmujących aktywność w sprawach publicznych należących do zakresu działania samorządu terytorialnego. Szczegóły pod linkiem:

Dokumenty do pobrania