Sprawa
2017-60871
Treść
  • Informacja o odwołaniu konkursu
    20 czerwca 2017
    Informujemy, że otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w latach 2017-2018 zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób –działań ukierunkowanych na osiągnięcie celów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika,ogłoszony w dniu 26 maja 2017 r., został odwołany przez Prezydenta Miasta Rybnika Zarządzeniem nr 389/2017. Treść zarządzenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rybnika.

Więcej ...
Dokumenty do pobrania