Sprawa
2017-63297
Treść
 • Konkursie „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017”
  26 czerwca 2017

  Czy znasz seniora aktywnie angażującego się w pomoc na rzecz innych? 
  A może takiego, który jest liderem w swojej społeczności?

  Jeśli tak, to zgłoś go w Konkursie „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017” ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego.

  Jego głównym celem jest wyróżnienie dwóch osób starych - Ambasadorów Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017, którzy stanowią godny do naśladowania wzór dla innych seniorów, wyróżniających się wybitną działalnością i postawą.

  Kandydata do udziału w konkursie mogą zgłaszać:

  • jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat), w tym gminne/powiatowe jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
  • gminne rady seniorów,
  • organizacje pozarządowe,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego (np. parafie),
  • inne podmioty, nie będące osobami fizycznymi, których organizacyjnym, statutowym celem jest prowadzenie działań na rzecz szeroko rozumianej polityki społecznej, w tym polityki senioralnej (np. uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora).

  Aby zgłosić kandydata należy uzupełnić wniosek o przyznanie wyróżnienia i dostarczyć go do 31 sierpnia 2017 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (Modelarska 10). Zasady związane z przebiegiem konkursu i jego warunki dostępne są w Regulaminie.

  Regulamin konkursu i wniosek o przyznanie wyróżniania dostępne są na stronie internetowej: https://rops-katowice.pl/2017/06/02/ogloszenie-konkursu-ambasadorambasadorka-srebrnego-pokolenia-wojewodztwa-slaskiego-2017/

  Bliższe informacje można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (koordynator konkursu) pod numerem telefonu 32 730 68 96.

Dokumenty do pobrania