Sprawa
PS.8412.5.2017
Treść
 • Pilotażowy program „PRACA – INTEGRACJA”
  10 lipca 2017

  Celem pilotażowego programu „PRACA- INTEGRACJA” jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Cel programu będzie realizowany poprzez udzielenie dofinansowania organizacji pozarządowej (Oferentowi NGO) na zrekrutowanie, zatrudnienie u wskazanego pracodawcy oraz wsparcie w trakcie zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnościami. Dofinansowanie PFRON na działania, których efektem będzie zatrudnienie osób niepełnosprawnych, mogą otrzymać organizacje pozarządowe (Oferenci NGO), które spełnią warunki uczestnictwa w programie oraz warunki określone w ogłoszeniu o konkursie.

   

  Szczegółowe informacje o powyższym programie realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ich procedurach oraz trybach realizacji) dostępne są na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl, w zakładce „Programy i zadania realizowane obecnie”.

   

  W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, proszę o bezpośredni kontakt z pracownikiem Oddziału Śląskiego PFRON w Katowicach – Panią Gabriela Knapik (tel. 32 49 32 112).

Dokumenty do pobrania