Sprawa
2017/149447
Treść
 • CRIS i Stowarzyszenie "17-tka" realizują projekt "Rybnik reWITA"
  27 lipca 2017

  Szanowni Państwo,

  Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Stowarzyszenie „17-tka” od połowy lipca br. rozpoczynają realizację projektu: „Rybnik reWITA” zawierającego działania z zakresu rewitalizacji społecznej w wybranych dzielnicach Rybnika, zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku. Do obszarów objętych projektem zaliczone zostały fragmenty dzielnic Rybnika: Niewiadomia (os. Gustawa Morcinka przy ul. Gustawa Morcinka, os. Beata przy ul. Augusta Kwiotka), Niedobczyc (os. Rymer przy ul. Barbary, Generała Andersa, Ignacego Paderewskiego i Obrońców Pokoju), Paruszowca-Piasków (osiedla przy ul. Słonecznej, Przemysłowej, Porucznika Ogrodowskiego), Chwałowic (zespół kolonii robotniczej przy ul. 1 Maja) i Śródmieścia. „Rybnik reWITA” stanowi integralną część działań realizowanego przez Miasto Rybnik projektu: „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” współfinansowanego przez Ministerstwo Rozwoju w ramach programu: „Modelowa rewitalizacja miast”. Nasze dwie organizacje odpowiedzialne będą za zapewnienie wsparcia mieszkańcom obszarów rewitalizowanych poprzez pracę animatorów społecznych oraz przygotowanie i przeprowadzenie konkursów na realizację inicjatyw obywatelskich. W naszych planach znajdują się między innymi: spotkania z przedstawicielami społeczności lokalnych, działania animujące aktywność mieszkańców, organizacja eventów i festynów, wizyt studyjnych, a także – co ważne – spotkań „sieciujących” dla lokalnych liderów i instytucji zaangażowanych w pracę na rzecz społeczności lokalnych. Prowadzony przez nas projekt stanowi wstęp do działań długofalowych, rewitalizacja społeczna bowiem to proces rozłożony na wiele lat, wymagający zaangażowania każdego, komu na sercu leży dobro mieszkańców obszarów rewitalizowanych. Stąd też zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie naszych stowarzyszeń w realizacji: „Rybnik reWITA”. Państwa wiedza na temat specyfiki i problemów, z którymi borykają się mieszkańcy terenów objętych projektem oraz znajomość lokalnych społeczności (w tym ich nieformalnych Liderów) stanowią nieoceniony wkład w rozpoczęte 17 lipca bieżącego roku działania CRIS i „17-tki”. Zadanie "Rybnik reWITA" jest finansowane w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Jesteśmy przekonani, że współpracując z Państwem osiągniemy sukces!

  Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą i wyrażacie zgodę na kontakt naszych przedstawicieli w celu omówienia głównych problemów i możliwości ich rozwiązań na terenach Państwa dzielnic prosimy o kontakt animatorami:

  1) Śródmieście: Dorota Honisz, e-mail: dorota.honisz@cris.org.pl,

  tel.: 32 739-55-12, 503-074-783 wew. 101

  2) Chwałowice: Agnieszka Pytlik, agnieszka.pytlik@cris.org.pl,

  tel.: 32 739-55-12, 503-074-783 wew. 107

  3) Niedobczyce: Jonatan Tomaszewski, e-mail: tomaszewski.jonatan@gmail.com,

  tel.: 511 575 466

  4) Paruszowiec-Piaski: Anna Kiermaszek, e-mail: annakiermaszek@op.pl, tel.: 605 996 747

  5) Niewiadom: Katarzyna Karpowicz, e-mail: kcarpovic@wp.pl, tel.: 664 058 581

   

  lub w sprawie całego projektu z koordynatorami zadania:

  1) Kamil Jakubiak (CRIS), e-mail: kamil.jakubiak@cris.org.pl,

  tel.: 32 739-55-12, 503-074-783 wew. 108

  2) Grzegorz Głupczyk („17-tka”), e-mail: grzegorzglupczyk@17-tka.pl,

  tel.: 530 848 450

   

   

  Z poważaniem,

  Kamil Jakubiak

  Grzegorz Głupczyk 

   

  Zadanie "Rybnik reWITA" jest finansowane w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020  

Więcej ...