Sprawa
PS-0717/00142/11
Treść
  • Kampanii "Wymiećmy ksenofobię z ulic - letnie porządki dla tolerancji"
    12 lipca 2011 Julia Wójcik (Naczelnik Wydziału K)
    Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania zainaugurował kampanię społeczną pod hasłem "Wymiećmy ksenofobię z ulic - letnie porządki dla tolerancji". Celem kampanii jest zwalczanie antysemickich, rasistowskich i ksenofobicznych napisów z przestrzeni publicznej polskich miast oraz uwrażliwianie ludzi na wszelkie formy dyskryminacji. Szczegóły pod poniższym linkiem:

Dokumenty do pobrania