Sprawa
2017-80701
Treść
 • Nabór wniosków do konkursu "Przyjaciel rodziny 2017"
  11 sierpnia 2017

  W dniu 1 sierpnia 2017 roku uchwałą nr 1553/208/V/2017 Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił nowy konkurs „Przyjaciel rodziny 2017”.  Jego celem jest wyróżnienie osób fizycznych zasłużonych dla regionalnej polityki prorodzinnej, które prowadzą lub prowadziły efektywne działania na rzecz rodzin.
  Wnioskodawcami w konkursie mogą być m.in. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli jej cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
  Laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy oraz tytuł „Przyjaciela rodziny 2017”.
  Zasady przeprowadzenia tej inicjatywy zostały określone w Regulaminie ww. konkursu, który stanowi załącznik nr 1 do wskazanej uchwały. Zgodnie z nim, wnioski złożone przez podmioty do tego uprawnione zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową, która zarekomenduje Zarządowi Województwa Śląskiego laureatów – osoby wdrażające najbardziej wartościowe inicjatywy na rzecz rodziny.

  Nabór wniosków, których wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu trwa od dnia ogłoszenia do 15 września 2017 r.  Wnioski należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na adres ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 82 lub 692 005 706.
   

Dokumenty do pobrania