Sprawa
2017-88477
Treść
 • Spotkanie w sprawie projektu pt. Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku
  1 września 2017

  Szanowni Państwo,

   

  Miasto Rybnik pozyskało środki na realizację projektu pn. Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku. W ramach tego przedsięwzięcia przewiduje się adaptację zabytkowego budynku oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku. Planujemy, iż w budynku tym w ramach powstałego Centrum funkcjonować będą: Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny filia w Rybniku.

  Dodatkowo bardzo istotnym elementem funkcjonowania Centrum powinna być działalność organizacji pozarządowych, które realizować będą dodatkowe usługi społeczne w zakresie wsparcia rodziny (w szczególności usługi w zakresie warsztatów, psychoedukacji, konsultacji, poradnictwa, mediacji, porad prawnych oraz wsparcia terapeutycznego dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych).

   

  W związku z tym zapraszam na spotkanie organizacje zainteresowane włączeniem się w działalność Centrum. Podczas spotkania przedstawimy m.in. informacje o możliwości sfinansowania takich działań ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

  Spotkanie odbędzie się w dniu 14 września 2017 r. o godz. 16.00, w Urzędzie Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 (sala nr 264, II piętro, nowa część budynku).

   

Więcej ...
Dokumenty do pobrania