Sprawa
PS.823.11.2017
Treść
 • "Program wyrównywania różnic miedzy regionami III" w 2018 r.
  8 listopada 2017

  Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął 5 października 2017 roku kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 roku. Organizacje pozarządowe mogą być adresatami obszarów:

  C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych, 
  D – na likwidację barier transportowych,
  E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

  Dofinansowanie projektów może być udzielane jedynie w przypadku zgodności tych projektów z „Programem działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2017 – 2020”, przyjętym uchwałą nr 495/XXXI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 lutego 2017 r., oraz „Strategią Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020”, przyjętą uchwałą nr 140/XI/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 czerwca 2015 r.

  W przypadku obszarów C i D programu projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych wraz z wymaganymi załącznikami do Miasta Rybnika w terminie do 31 stycznia 2018 r. W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych wraz z wymaganymi załącznikami bezpośrednio do Oddziału PFRON, właściwego dla miejsca realizacji projektu, w terminie do 30 listopada 2018 r.

  W razie pytań proszę o kontakt pod numerem tel. 32 43 92 014. Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są pod linkiem:

Dokumenty do pobrania