Sprawa
PS-8145/00015/11/1
Treść
  • Możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku
    14 lipca 2011 Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II)
    Do dnia 27 lipca 2011 roku można zgłaszać kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika w tej sprawie ukazało się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 14 lipca 2011 roku (Nr 150, poz. 2808). Szczegóły pod poniższym linkiem:

Dokumenty do pobrania