Sprawa
2018/31156
Treść
 • Szkolenie dla NGO: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ TERAZ I PO WPROWADZENIU NOWYCH PRZEPISÓW
  8 lutego 2018

  Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza na szkolenie dla organizacji pozarządowych, 16 lutego br. w Katowicach pt. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ TERAZ I PO WPROWADZENIU NOWYCH PRZEPISÓW
  szkolący: Andrzej Rybus-Tołłoczko
  administratywista, współprzewodniczący Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, przewodniczący Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego od 10 lat pracuje w urzędach samorządowych i rządowych, współpracownik Centrum ds. Organizacji Pozarządowych w Płocku, pełnomocnik wojewody mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, a obecnie pełnomocnik Burmistrza Raciąża ds. współpracy społeczno-gospodarczej. Prowadził wiele spotkań z Modelu Współpracy oraz Standardów Rad Działalności Pożytku Publicznego, tworzenia partnerstw, działania samorządów, szkolił w całej Polsce przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędów z pozyskiwania środków, ochrony danych osobowych, zmian w prawie, wprowadzania narzędzi partycypacyjnych. Od 18 lat w sektorze pozarządowym jako administratorem bezpieczeństwa informacji i osobą pozyskującą środki. Brał udział w pracach sejmowych nad nowelizacjami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Administrator Bezpieczeństwa Informacji w wielu organizacjach pozarządowych.
  Cele:
  Zapoznanie osoby zarządzające organizacjami pozarządowymi z zasadami prowadzenia ochrony danych osobowych obecnie, jak i po wejściu w życie nowych przepisów.
  Korzyści: 
  Uczestnik będzie potrafił po zakończeniu szkolenia prawidłowo prowadzić dokumentację organizacji pozarządowej z zakresu ochrony danych osobowych.

  Uczestnicy otrzymają przykładowe dokumenty, które organizacje mogą wykorzystać u siebie w organizacji.
   
  Katowice, siedziba Ośrodka, ul. Moniuszki 7, III piętro.

  Katowice: 16 lutego 2018 r., godz. 10:00 – 15:00
   
  Nowość - Aplikacja mobilna - szczegóły na www.okst.pl
  W załączniku znajduje się program wraz z kartą zgłoszenia,
  którą mogą Państwo przesłać na adres mailowy
  magdalena.berger@okst.pl 
  Magdalena Berger
  Koordynator ds. szkoleń
  Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki
  Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

  ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice
  tel. 32 206 98 43, 206 80 39, 259 86 73, 253 84 09 w. 25 (fax. 22)
  magdalena.berger@okst.pl

  Biuro FRDL we Wrocławiu
  ul. Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław

  www.okst.pl

Więcej ...