Sprawa
PS.8010.1.2018
Treść
  • Przewodnik Informacyjny pn. „Dostępne formy opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie śląskim”
    26 marca 2018

    W ramach realizacji działań Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020, Samorząd Województwa Śląskiego opracował ww. Przewodnik (V wydanie), który zawiera bazę instytucji ochrony zdrowia, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i edukacyjnej, udzielających świadczeń osobom dotkniętym problemami zdrowia psychicznego, ich rodzinom i otoczeniu oraz najistotniejszych danych dotyczących przysługujących im ulg i uprawnień.

    Przewodnik jest dostępny w wersji elektronicznej pod następującym linkiem:

Dokumenty do pobrania