Sprawa
PS-0717/00158/11
Treść
  • Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości ECPA
    5 sierpnia 2011 Julia Wójcik (Naczelnik Wydziału K)
    Departament Analiz i Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął nabór projektów do konkursu o Europejską Nagrodę w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości – European Crime Prevention Award (ECPA). Tematem tegorocznego konkursu jest: Sport, nauka i sztuka w zapobieganiu przestępczości wśród dzieci i młodzieży. Projekty wpisujące się w tematykę konkursu składać mogą m. in. kluby sportowe, organizacje młodzieżowe, czy też organizacje zrzeszające wolontariuszy. Szczegółowych informacji w powyższym zakresie udziela p. Juliusz Gałkowski radca ministra, krajowy przedstawiciel w EUCPN tel. 22 601 70 62, e-mail: eucpn@mswia.gov.pl .

Dokumenty do pobrania