Sprawa
2018-50950
Treść
  • Systemu Identyfikacji Wizualnej-grafiki do celów promocyjno-informacyjnych
    9 maja 2018

    Od maja 2018 r. miasto Rybnik, w ramach porządkowania przestrzeni publicznej oraz budowania jednolitej marki miasta, posługuje się nowym Systemem Identyfikacji Wizualnej. SIW to zbiór wytycznych, regulujących użycie miejskiej symboliki i porządkujących powstawanie miejskich materiałów – informacyjnych,  promocyjnych i urzędowych.

    Zgodnie z zapisami w umowach dotacyjnych, dotyczącymi obowiązków i uprawnień informacyjnych, umożliwiamy pobieranie aktualnego loga heraldycznego miasta oraz wytycznych Systemu Identyfikacji Wizualnej.