Sprawa
2018-54842
Treść
  • Wytyczne w zakresie pomocy osobom bezdomnym
    18 maja 2018

    Wytyczne w zakresie pomocy osobom bezdomnym opracowane przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania zjawisku bezdomności.

Więcej ...