Sprawa
2018-63258
Treść
  • Przewodnik informacyjny: Dostępne formy opieki zdrowotnej, Pomocy Społecznej i Aktywizacji Zawodowej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Województwie Śląskim
    7 czerwca 2018

    W ramach realizacji Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020 Samorząd Województwa Śląskiego opracował piąte wydanie Przewodnika Informacyjnego „Dostępne formy opieki zdrowotnej, Pomocy Społecznej i Aktywizacji Zawodowej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Województwie Śląskim”. Publikacja zawiera dane teleadresowe instytucji z terenu województwa śląskiego, świadczących usługi   z zakresu zdrowotnej opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, pomocy społecznej oraz aktywizacji i rehabilitacji zawodowej osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi. Wersja elektroniczna Przewodnika dostępna jest na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl w zakładce: Plan rozwoju/Zdrowie i polityka społeczna/programy, plany/Ochrona Zdrowia Psychicznego.

Więcej ...
Dokumenty do pobrania