Sprawa
PS-8145/00015/11
Treść
  • Informacja o powołanym składzie osobowym Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku
    23 sierpnia 2011 Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II)
    Prezydent Miasta Rybnika Zarządzeniem Nr 428/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 roku powołał z dniem 7 listopada 2011 roku Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku na kadencję w latach 2011 – 2015.

Dokumenty do pobrania