Sprawa
2018-87200
Treść
 • Zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniach grup roboczych - ocena jakości współpracy Miasta Rybnik i NGO
  8 sierpnia 2018

  Szanowni  Państwo !!!!!

   

  Rozpoczynamy drugi etap  prac nad  badaniem dotyczącym jakości współpracy Miasta Rybnika z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz podmiotami realizującymi zadanie z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.

  Jego głównym celem jest pomoc przedstawicielom organizacji pozarządowych i administracji samorządowej w dokonaniu wspólnej oceny wzajemnych relacji i jakości współpracy oraz sformułowaniu pomysłów, jak te relacje poprawić i spowodować, żeby ta współpraca przyczyniała się do podniesienia jakości życia mieszkańców wspólnoty samorządowej.

   

  Całość badania podzielona jest na dwa etapy:

   

  Etap I Badanie ankietowe – proces zakończony

   

  Etap II  spotkania bezpośrednie z przedstawicielami organizacji pozarządowych w ramach grup roboczych – do uczestniczenia, w którym serdecznie zapraszamy:


  W trakcie spotkań roboczych przy wsparciu zewnętrznego eksperta będziemy dyskutować o takich obszarach jak:

   

  1.Współpraca organizacji jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych, w tym:

  a) wzajemnego informowania się;

  b) współtworzenia strategii i programów polityk publicznych;

  c) konsultowania projektów aktów prawa lokalnego;

  d) współpracy przy wdrażaniu polityk publicznych;

  e) uczestnictwa organizacji w ocenie wykonania strategii i programów polityk publicznych.

   

  2.Współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych, w tym:

  a) finansowania działań organizacji związanych z wykonywaniem zadań publicznych;

  b)wykorzystania niefinansowych form wsparcia działań organizacji związanych z wykonywaniem zadań publicznych;

  c) tworzenia partnerstw między organizacjami a administracją samorządową.

   

  3. Infrastruktury współpracy, tworzenia warunków do rozwoju aktywności społecznej, a w tym:

  a) tworzenie przez samorządy systemów wspierania organizacji pozarządowych;

  b) wspierania przez samorządy integracji środowisk pozarządowych.

   

  Spotkania grup roboczych odbędą się w Urzędzie Miasta Rybnik wg poniższego terminarza:

   

  I grupa robocza – Sport

  28.08.2018 (poniedziałek)    godz. 14.00 -17.00         sala 213

  11.09.2018 (wtorek)              godz. 14.00  -17.00       sala 213

  20.09.2018 (czwartek)           godz. 15.00  -18.00       sala 257

   

  II grupa robocza – pozostałe obszary

  30.08.2018 (czwartek)           godz. 15.00 -18.00        sala 213

  12.09.2018 (środa)                 godz. 14.00-18.00         sala 213

  27.09.2018 (czwartek)           godz. 15.00 -18.00        sala 257


  Ze względów organizacyjnych  prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w danej grupie roboczej
  do dnia 24.08.2018 r. na adres email:
  ngo@um.rybnik.pl

  lub telefonicznie 32 43 92 006

   

   

  Czym jest Lokalny Indeks Jakości Współpracy

   

  Lokalny Indeks Jakości Współpracy (LIJW) to narzędzie pozwalające na diagnozę stanu współpracy samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych. Jego głównym celem jest pomoc przedstawicielom organizacji i administracji samorządowej (każdego szczebla) w dokonaniu wspólnej oceny wzajemnych relacji i jakości współpracy oraz sformułowaniu pomysłów, jak te relacje poprawić i spowodować, żeby współpraca przyczyniała się do podniesienia jakości życia mieszkańców wspólnoty samorządowej.

   

  Po co to robić? Po to, żeby móc stwierdzić, czy współpracuje się nam lepiej czy gorzej, co powinniśmy poprawić, a w jakim obszarze jest już wystarczająco dobrze. LIJW ma również pomóc w diagnozowaniu słabości relacji samorządu i organizacji pozarządowych oraz formułowaniu propozycji rozwiązań.

   

  Każdy proces oceny to 3 spotkania grupy roboczej, która wspólnie, na podstawie wyników uzyskanych w trakcie analizy różnych danych, opisują stan współpracy w poszczególnych obszarach opisanych w Modelu współpracy i decydują o końcowej ocenie jej poziomu.

   

  Mocno liczymy na to, że Państwo jako przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Rybnika licznie wezmą udział  w pracach grup pomagając zdiagnozować potencjał lokalnych organizacji i znaleźć najważniejsze obszary do tworzenia z nimi efektywnej współpracy.

   

  Liczymy na Państwa  zaangażowanie
                i aktywny udział w spotkaniach.

Więcej ...
Dokumenty do pobrania