Sprawa
2018-93776
Treść
 • Konkurs na nakręcenie spotu filmowego pt.: Aktywny senior to bezpieczny senio
  29 sierpnia 2018

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło konkurs na nakręcenie spotu filmowego pt.: Aktywny senior to bezpieczny senior”, który będzie upowszechniany, w ramach przygotowywanego przez Komendę Główną Policji programu o tej samej nazwie oraz będzie włączony w działania „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”

  Przesyłanie prac konkursowych do 17 września 2018 roku, a ogłoszenie zwycięzców do 28 września br. Inauguracja programu i kampanii ma odbyć się na początku października br. 


  Zwycięski spot zainauguruje rozpoczęcie programu i będzie głównym bohaterem kampanii, w którą zaangażowane będą różne instytucje. Przewidziano również nagrody dla zespołów. 

    
  Cele i założenia konkursu: 
  1. konkurs przeznaczony będzie dla osób starszych należących do organizacji zrzeszających seniorów, jak również do seniorów niezrzeszonych w żadnej organizacji;
  2. celem konkursu ma być zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa seniorów oraz ich uaktywnienie seniorów, w celu zadbania o własne bezpieczeństwo;
  3. temat konkursu na spot filmowy pod nazwą przygotowywanego programu „Aktywny senior to bezpieczny senior”, ma być związany w szczególności z:
  1) 
   promowaniem aktywności społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób najbliższych, w reagowaniu na zagrożenia bezpieczeństwa osób starszych, 
  2) uświadamianiem seniorów w zakresie możliwości zadbania o własne bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia (wykluczeniem społecznym, przestępstwem, zatruciem czadem), 
  3) aktywizacją seniorów do działań w zakresie skutecznej pomocy sąsiedzkiej;
  4. w konkursie mogą wziąć udział zespoły osób, dokonujące zgłoszenia jako jeden uczestnik (zbiorowy);
  5. w ramach zespołu dopuszcza się udział osób, które nie są seniorami, w liczbie nie przekraczającej połowy składu zespołu;
  6.  w konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie; 
  7.  podczas przygotowania spotu filmowego do konkursu, zaleca się wsparcie merytoryczne i udział służb (Policja, Państwowa Straż Pożarna) oraz innych ekspertów, w celu podniesienia wartości profilaktyczno-edukacyjnej spotu filmowego;
  8. każdy uczestnik może nadesłać do konkursu maksymalnie 3 spoty filmowe. 
     
  Wybrane filmy będą rozpowszechniane w celach edukacyjno-profilaktycznych i przyczynią się do wzrostu wiedzy i  podniesienia bezpieczeństwa seniorów. 
    
  Link z informacją o konkursie i regulaminem: 
  http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/17826,Rusza-konkurs-Aktywny-senior-to-bezpieczny-senior.html

Dokumenty do pobrania