Sprawa
PS-0717/00103/11
Treść
  • Akcji "Masz Głos, Masz Wybór"
    16 września 2011 Julia Wójcik (Naczelnik Wydziału K)
    Rozpoczęła się VII edycja akcji "Masz Głos, Masz Wybór", organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Celem tegorocznych działań jest usprawnienie komunikacji między władzą lokalną a mieszkańcami, a także zachęcenie do świadomego i odpowiedzialnego udziału w wyborach parlamentarnych. Szczegóły pod poniższym linkiem:

Dokumenty do pobrania