Sprawa
PS.823.9.2018
Treść
 • "Program wyrównywania różnic miedzy regionami III" w 2019 r.
  10 grudnia 2018

  Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął 19 listopada 2018 roku Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 roku. Organizacje pozarządowe mogą być adresatami obszarów:

  C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych, 
  D – na likwidację barier transportowych,
  E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

  Dofinansowanie projektów może być udzielane jedynie w przypadku zgodności tych projektów z „Programem działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2017 – 2020”, przyjętym uchwałą nr 495/XXXI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 lutego 2017 r., oraz „Strategią Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020”, przyjętą uchwałą nr 140/XI/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 czerwca 2015 r.

  W przypadku obszarów C i D programu projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych wraz z wymaganymi załącznikami do Miasta Rybnika w terminie do 31 stycznia 2019 r. W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych wraz z wymaganymi załącznikami bezpośrednio do Oddziału PFRON, właściwego dla miejsca realizacji projektu, w terminie do 31 października 2019 r.

  W razie pytań proszę o kontakt pod numerem tel. 32 43 92 014. Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są pod linkiem:

  https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2019-roku/ 

Więcej ...
Dokumenty do pobrania