Sprawa
PS-0717/00188/11
Treść
  • projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2012 rok
    13 października 2011 Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II)
    Uprzejmie proszę o zapoznanie się z ww. projektem, a następnie przesłanie opinii na temat przedstawionej propozycji do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rybnika drogą elektroniczną na adres: spoleczny@um.rybnik.pl do dnia 20 października 2011 r. Projekt programu dostępny pod poniższym linkiem:

Dokumenty do pobrania